News

Menteri agama nasihat jemaah haji fokus ibadah, tidak berniaga atau promoso produk depan Kaabah

“Patutnya Fokus Ibadah”- Menteri Agama Nasihat Jemaah Haji Tidak Berniaga, Promosi Produk Depan Kaabah