Selain OPR, Faktor Lain Juga Boleh Mempengaruhi Kadar Inflasi – Kajian The Future

Kadar kenaikan OPR dikatakan membantu untuk mengawal kadar inflasi negara dan aliran wang di pasaran.