Penganjur Good Vibes Festival Kemuka Surat Tuntutan Kepada The 1975

Melalui tuntutan yang dikemukakan, pihak FSA menyatakan bahawa sekiranya The 1975 gagal membayar ganti rugi, tindakan undang-undang akan diambil di Mahkamah England.