‘JAKIM Tidak Campuri Urusan Pengeluaran Tauliah Mengajar Agama Islam’

Menurut JAKIM, tauliah mengajar adalah tertakluk di bawah bidang kuasa pihak berkuasa agama Islam di negeri-negeri berpandukan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang sedia ada.